Åtgärder i simhallen

I september 2022 öppnade Solna simhall. Simhallen ägs av Solna stad, som också ansvarar för själva fastigheten. BeFair, som är upphandlad för driften av anläggningen, ansvarar för all verksamhet i simhallen samt personal.

Via länken nedan kan du läsa mer om genomförda, pågående och kommande åtgärder i simhallen. Informationen uppdateras regelbundet, och bemöter frågor om bland annat:

  • Temperaturen i barnbassängen
  • Temperaturen i herrbastun
  • Insyn i omklädningsrum
  • Temperatur i duschar
  • Skåp som inte gått att låsa